Правила

Във всички помещения се забранява:

  • ходенето с обувки
  • пушенето и паленето на огън (свещи).

Помещенията и територията на обекта са с много висока пожароопастност. Моля, бъдете внимателни.

Пушенето е разрешено само на определените за целта места.

  • внасянето на храна.

За хранене могат да се ползват механата и поляната пред нея. Всеки може да ползва и личното си място за почивка край балона.

Зоната на балоните е забранена за разходки, игра или домашни любимци.

Настаняване след 15ч.

Напускане преди 12ч.